1.
روحانی پ, ملک ا, کریمان آ, شجاعی ش, احمدی بادی س. نقش تغذیه و میکروبیوتای دستگاه گوارش در بیماری التهابی روده کودکان. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 21 اکتبر 2023 [ارجاع شده 16 آوریل 2024];10(4):1-18. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31661