1.
احمدیف, گودرزیک, فرخین, روزبهانیم. مقایسه اثربخشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" و "طرحواره درمانی" بر تاب‌آوری افراد مبتلا به بیماری قلب و عروق: یک مطالعه راهنما. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 3 اکتبر 2021 [ارجاع شده 19 ژانویه 2022];8(4):17-9. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31463