1.
حدادی مقدمح, ابوالقاسمیش, تیزدستط. رابطه هوش هیجانی، هوش موفق، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 1 سپتامبر 2021 [ارجاع شده 7 آگوست 2022];8(4):1-16. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31429