1.
محمدزاده ابراهیمیع, رحیمی پردنجانیط. رابطه تعاملی عوامل استرس زا و مقابله شناختی ناسازگارانه در پیش بینی نشانه-های افسردگی. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 15 سپتامبر 2018 [ارجاع شده 2 جولای 2022];5(3):263-72. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/18468