1.
کاظمی س. کودکان کار: در جهانی که هرگز نساخته‌اند!. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 18 آوریل 2017 [ارجاع شده 3 مارس 2024];4(2):76-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/16808