1.
محمدی ف, پاکدامن ن, عرشی ش, کلاهی عا. نیازهای آموزشی زوجین مراجعه کننده برای آزمایشات پیش از ازدواج به مراکز بهداشتی درمانی ارشاد و فاضل شهر تهران در سال 1393. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 26 اکتبر 2016 [ارجاع شده 25 جولای 2024];3(4):270-7. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/14636