1.
ترکش دوز ش, فرخزاد پ. رابطه اختلالات رفتاری کودکان با سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 12 آوریل 2017 [ارجاع شده 27 می 2024];4(2):118-26. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/14372