1.
موسوی هس, خدابخشی کولایی آ. اثربخشی بازی‌درمانی گروهی به شیوة مراجع‌محوری بر ترس و اضطراب کودکان پیش‌دبستانی. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 29 اکتبر 2016 [ارجاع شده 21 ژوئن 2024];3(4):261-9. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/13505