1.
قائدنیای جهرمی ع, حسنی ج, فرمانی شهرضا ش, زارعی ف. بررسي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و طرحواره های هيجاني در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد، ترک کرده و افراد بهنجار. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 29 اکتبر 2016 [ارجاع شده 13 جولای 2024];3(4):307-18. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/13266