1.
ایمانیس, زارعم, آقا یوسفیع, زارعح, شقاقیف. تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک‌های تصمیم‌گیری. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 29 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 1 جولای 2022];3(3):211-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/12979