1.
دمیرچیف, خدابخشی کولاییآ. بررسی تفاوت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان ویژه معتاد و غیر معتاد (مطالعه موردی شهر تهران). سلامت اجتماعی [اینترنت]. 5 نوامبر 2016 [ارجاع شده 2 جولای 2022];3(3):239-47. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/12532