1.
قربانیان ا, محمدلو ه, حبیبی عسگرآباد م, حسن آبادی ف. سبک دلبستگی و مهارت های اجتماعی کودکان با نقش میانجی هوش هیجانی. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 29 اکتبر 2016 [ارجاع شده 13 جولای 2024];3(4):278-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/11817