1.
سروستانیع, سید علی تبارسه, بامدادس, حبیبی عسگرآبادم, سعیدیط. سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 13 فوریه 2017 [ارجاع شده 8 ژوئن 2023];4(1):15-3. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/11745