1.
تقوایی نیا ع, رحیمیان بوگر ا, معاضدیان آ. نقش رضایت از زندگی و شاغل بودن مادر در پیش بینی افسردگی دانش آموزان دختر دوره متوسطه. سلامت اجتماعی [اینترنت]. 21 دسامبر 2016 [ارجاع شده 25 جولای 2024];3(4):319-2. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/10761