محبی مرضیه, و نویدی مقدم مسعود. “اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب کرونا و استرس شغلی پرستاران”. سلامت اجتماعی 10, no. 3 (جولای 31, 2023): 51–62. دسترسی آوریل 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31709.