نقوی ژیلا, عینی پور جواد, و اکبری بهمن. “بررسی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به صرع: یک مطالعه‌ راهنما”. سلامت اجتماعی 10, no. 2 (می 4, 2023): 1–12. دسترسی آوریل 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31706.