روحانی پژمان, ملک امین, کریمان آرین, شجاعی شیما, و احمدی بادی سارا. “نقش تغذیه و میکروبیوتای دستگاه گوارش در بیماری التهابی روده کودکان”. سلامت اجتماعی 10, no. 4 (اکتبر 21, 2023): 1–18. دسترسی آوریل 21, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31661.