قائدی الهه, و طباطبائی حمید. “مقایسه هشت هفته تمرینات زنجیره حرکتی باز و بسته بر قدرت و دامنه حرکتی دختران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: یک مطالعه راهنما”. سلامت اجتماعی 9, no. 5 (ژانویه 17, 2023): 1–9. دسترسی جولای 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31520.