احمدیفرزانه, گودرزیکورش, فرخینورعلی, و روزبهانیمهدی. “مقایسه اثربخشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" و "طرحواره درمانی" بر تاب‌آوری افراد مبتلا به بیماری قلب و عروق: یک مطالعه راهنما”. دوماهنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی 8, no. 4 (اکتبر 3, 2021): 17-29. دسترسی ژانویه 19, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31463.