حدادی مقدمحسین, ابوالقاسمیشهنام, و تیزدستطاهر. “رابطه هوش هیجانی، هوش موفق، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان”. سلامت اجتماعی 8, no. 4 (سپتامبر 1, 2021): 1-16. دسترسی آگوست 7, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31429.