پناهیان امیریسمانه, اکبر نتاجکلثوم, و فخریمحمدکاظم. “اثربخشی بازی‌درمانی بر مشکلات برون‌سازی‌ شده کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه”. سلامت اجتماعی 8, no. 4 (نوامبر 18, 2021): 43-54. دسترسی جولای 2, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31330.