قاسمیاثامه, مسچیفرحناز, اصغرپورمانیا, و سوداگرشیدا. “اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم بر طرحواره های ناسازگار اولیه زنان مبتلا به چاقی”. سلامت اجتماعی 8, no. 4 (دسامبر 11, 2021): 55-68. دسترسی جولای 4, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31300.