احمدی زری, بزازیان سعیده, تاجری بیوک, و رجب اسدالله. “مقایسه اثربخشی خنده درمانی و درمان راه حل محور گروهی بر امید به زندگی، معناجویی، شفقت به خود و کاهش قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع دو”. سلامت اجتماعی 8, no. 2 (می 15, 2021): 205–220. دسترسی آوریل 16, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/28498.