محمدزاده ابراهیمیعلی, و رحیمی پردنجانیطیبه. “رابطه تعاملی عوامل استرس زا و مقابله شناختی ناسازگارانه در پیش بینی نشانه-های افسردگی”. سلامت اجتماعی 5, no. 3 (سپتامبر 15, 2018): 263-272. دسترسی جولای 2, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/18468.