سیدحمزه شیرین, و دماری بهزاد. “مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران”. سلامت اجتماعی 4, no. 3 (ژوئن 7, 2017): 223–232. دسترسی جولای 15, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/15555.