محمدی فریما, پاکدامن نشانه, عرشی شهنام, و کلاهی علی اصغر. “نیازهای آموزشی زوجین مراجعه کننده برای آزمایشات پیش از ازدواج به مراکز بهداشتی درمانی ارشاد و فاضل شهر تهران در سال 1393”. سلامت اجتماعی 3, no. 4 (اکتبر 26, 2016): 270–277. دسترسی جولای 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/14636.