ترکش دوز شیرین, و فرخزاد پگاه. “رابطه اختلالات رفتاری کودکان با سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی”. سلامت اجتماعی 4, no. 2 (آوریل 12, 2017): 118–126. دسترسی جولای 19, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/14372.