قائدنیای جهرمی علی, حسنی جعفر, فرمانی شهرضا شیوا, و زارعی فرشاد. “بررسي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و طرحواره های هيجاني در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد، ترک کرده و افراد بهنجار”. سلامت اجتماعی 3, no. 4 (اکتبر 29, 2016): 307–318. دسترسی جولای 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/13266.