زمان خانیفریبا, عباچی زادهکامبیز, امیدنیاسهیلا, ابدیعلیرضا, و حیدرنیامحمدعلی. “تحلیل وضعیت سلامت اجتماعی در استانهای کشور جمهوری اسلامی ایران”. سلامت اجتماعی 3, no. 3 (سپتامبر 4, 2016): 181-189. دسترسی جولای 2, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/13196.