نژادکریم الهه, سعیدی فرد طاهره, وحیدنیا نرگس, و احمدی خدابخش. “نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکلات عاطفی بعد از ازدواج”. سلامت اجتماعی 3, no. 4 (نوامبر 23, 2016): 299–306. دسترسی جولای 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/13176.