بهرامیسمیه, راجیمجتبی, و بهرامینصرت. “دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاسهای آموزشی دوران بارداری بر آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی”. سلامت اجتماعی 3, no. 3 (دسامبر 24, 2016): 248-255. دسترسی جولای 2, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/13067.