دمیرچیفاطمه, و خدابخشی کولاییآناهیتا. “بررسی تفاوت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان ویژه معتاد و غیر معتاد (مطالعه موردی شهر تهران)”. سلامت اجتماعی 3, no. 3 (نوامبر 5, 2016): 239-247. دسترسی جولای 4, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/12532.