قربانیان الهام, محمدلو هادی, حبیبی عسگرآباد مجتبی, و حسن آبادی فاطمه. “سبک دلبستگی و مهارت های اجتماعی کودکان با نقش میانجی هوش هیجانی”. سلامت اجتماعی 3, no. 4 (اکتبر 29, 2016): 278–288. دسترسی جولای 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/11817.