سروستانیعلی, سید علی تبارسید هادی, بامدادسارا, حبیبی عسگرآبادمجتبی, و سعیدیطاهره. “سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب”. سلامت اجتماعی 4, no. 1 (فوریه 13, 2017): 15-23. دسترسی ژوئن 8, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/11745.