تقوایی نیا علی, رحیمیان بوگر اسحق, و معاضدیان آمنه. “نقش رضایت از زندگی و شاغل بودن مادر در پیش بینی افسردگی دانش آموزان دختر دوره متوسطه”. سلامت اجتماعی 3, no. 4 (دسامبر 21, 2016): 319–329. دسترسی جولای 25, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/10761.