صفیری س., و کلاهی ع. ا. “معرفی اهداف توسعه پایدار”. سلامت اجتماعی, ج 10, ش 3, جولای 2023, صص 1-31, doi:10.22037/ch.v10i3.31716.