روحانی پ., ملک ا., کریمان آ., شجاعی ش., و احمدی بادی س. “نقش تغذیه و میکروبیوتای دستگاه گوارش در بیماری التهابی روده کودکان”. سلامت اجتماعی, ج 10, ش 4, اکتبر 2023, صص 1-18, https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31661.