پناهیان امیریس., اکبر نتاجک., و فخریم. “اثربخشی بازی‌درمانی بر مشکلات برون‌سازی‌ شده کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه”. سلامت اجتماعی, ج 8, ش 4, نوامبر 2021, صص 43-54, doi:10.22037/ch.v9i1.31330.