احمدی ز., بزازیان س., تاجری ب., و رجب ا. “مقایسه اثربخشی خنده درمانی و درمان راه حل محور گروهی بر امید به زندگی، معناجویی، شفقت به خود و کاهش قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع دو”. سلامت اجتماعی, ج 8, ش 2, می 2021, صص 205-20, doi:10.22037/ch.v8i2.28498.