موسوی ه. س., و خدابخشی کولایی آ. “اثربخشی بازی‌درمانی گروهی به شیوة مراجع‌محوری بر ترس و اضطراب کودکان پیش‌دبستانی”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 4, اکتبر 2016, صص 261-9, doi:10.22037/ch.v3i4.13505.