قائدنیای جهرمی ع., حسنی ج., فرمانی شهرضا ش., و زارعی ف. “بررسي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و طرحواره های هيجاني در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد، ترک کرده و افراد بهنجار”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 4, اکتبر 2016, صص 307-18, doi:10.22037/ch.v3i4.13266.