نژادکریم ا., سعیدی فرد ط., وحیدنیا ن., و احمدی خ. “نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکلات عاطفی بعد از ازدواج”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 4, نوامبر 2016, صص 299-06, doi:10.22037/ch.v3i4.13176.