عاطف وحید م. ک., حبیبی م., عاشوری ا., و سید علی تبار س. ه. “استرس فرزند پروری مادران کودکان عقب مانده ذهنی، نابينا، ناشنوا و معلول جسمي-حرکتي”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 4, دسامبر 2016, صص 330-41, doi:10.22037/ch.v3i4.11698.