[1]
صفیری س. و کلاهی ع. ا., “معرفی اهداف توسعه پایدار”, سلامت اجتماعی, ج 10, ش 3, صص 1–31, جولای 2023.