[1]
روحانی پ., ملک ا., کریمان آ., شجاعی ش., و احمدی بادی س., “نقش تغذیه و میکروبیوتای دستگاه گوارش در بیماری التهابی روده کودکان”, سلامت اجتماعی, ج 10, ش 4, صص 1–18, اکتبر 2023.