[1]
پناهیان امیریس., اکبر نتاجک., و فخریم., “اثربخشی بازی‌درمانی بر مشکلات برون‌سازی‌ شده کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه”, سلامت اجتماعی, ج 8, ش 4, صص 43-54, نوامبر 2021.