[1]
احمدی ز., بزازیان س., تاجری ب., و رجب ا., “مقایسه اثربخشی خنده درمانی و درمان راه حل محور گروهی بر امید به زندگی، معناجویی، شفقت به خود و کاهش قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع دو”, سلامت اجتماعی, ج 8, ش 2, صص 205–220, می 2021.