[1]
قائدنیای جهرمی ع., حسنی ج., فرمانی شهرضا ش., و زارعی ف., “بررسي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و طرحواره های هيجاني در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد، ترک کرده و افراد بهنجار”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 4, صص 307–318, اکتبر 2016.