[1]
نژادکریم ا., سعیدی فرد ط., وحیدنیا ن., و احمدی خ., “نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکلات عاطفی بعد از ازدواج”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 4, صص 299–306, نوامبر 2016.