احمدی ز., بزازیان س., تاجری ب. و رجب ا. (2021) “مقایسه اثربخشی خنده درمانی و درمان راه حل محور گروهی بر امید به زندگی، معناجویی، شفقت به خود و کاهش قند خون بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع دو”, سلامت اجتماعی, 8(2), صص 205–220. doi: 10.22037/ch.v8i2.28498.